• Gegroet, sterveling! Nieuw op het forum?
    Als je wilt deelnemen aan het forum heb je een forumaccount nodig. Registeer er snel een! Heb je al een forumaccount? Dan kun je hier inloggen.

centrale banken bedrog

Dracule

Gast
Niet veel mensen weten hoe de "Centrale banken" werken en degene die het weten en in een positie zijn om er iets aan te doen willen niets doen.
Iedereen gaat ervan uit dat onze regering het "geld" maakt/drukt helaas klopt dit niet.

Pieter Stuurman heeft een aantal stukken geschreven die dit systeem goed en begrijpelijk uitleggen. Zie het een beetje als Centrale Banken voor dummies.


"De zwendel van de centrale banken

Misschien is het zinvol om de zwendel van de centrale banken nog eens uiteen te zetten. Ik merk in mijn omgeving dat zelfs (of juist…) financieel experts moeite hebben met het begrijpen van het concept. Terwijl het toch zo eenvoudig is.

De centrale banken (de Europese Centrale Bank en de ‘Fed’: de Amerikaanse centrale bank) hebben het monopolie op het in omloop brengen van geld. Zomaar. Vanuit het niets…

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken zijn deze centrale banken geen overheidsinstellingen maar privéondernemingen met winstoogmerk. Deze ondernemingen zijn het bezit van aandeelhouders (wie dat zijn wordt geheim gehouden, maar het is wel bekend dat er een klein aantal dominante spelers is. De Rothschild familie is één van de beruchtste, maar er zijn er nog een paar). De grootste aandeelhouders en dus degenen die het voor het zeggen hebben, zijn dezelfden in Europa als die in Amerika en in vele andere landen.

Deze centrale banken brengen het geld vanuit het niets in omloop. Maar niet zomaar. Elke dollar of euro die in omloop komt, wordt verstrekt in de vorm van een LENING aan overheden en andere banken.

Elke dollar of euro die in omloop gebracht wordt - elke dollar of euro die bestaat - moet dus worden terugbetaald. Misschien niet door jou of door mij, maar in ieder geval door iemand. Tegenover elke dollar of euro in jouw of mijn bezit, staat een dollar of euro schuld van iemand anders.

Elke dollar of euro die de centrale bank in omloop brengt, vormt dus een dollar of euro tegoed van die bank. Tenzij men rente vraagt………

En dat is nou juist het probleem. Voor elke dollar of euro die in omloop gebracht wordt, hetzij als papiergeld of als elektronisch geld, wordt rente gevraagd. Een simpele rekensom leert dat als die rente gemiddeld 3% is (wat het de afgelopen jaren was), de hoeveelheid schuld in minder dan 25 jaar verdubbelt. Brengt de Europese Centrale Bank dus bijv. 100 miljard in omloop, dan staat hier na 25 jaar een schuld van 200 miljard euro tegenover. Dubbel zoveel als er in omloop is. Een bedrag dat natuurlijk nooit kan worden terugbetaald.

Hierdoor is er een continue stroom van nieuw krediet nodig. Al was het alleen maar om de rente te kunnen betalen. Door het verlenen van dat nieuwe krediet, komt er steeds meer geld in omloop, waardoor de waarde hiervan afneemt (inflatie). Krediet waarover ook nu weer rente betaald moet worden. En waardoor de totale hoeveelheid schuld weer verder oploopt.

Met deze kredieten financieren overheden hun uitgaven. Deze overheden houden hun hoofd boven water door hun schuld te verschuiven naar de bevolking d.m.v. steeds hogere belastingen (komt bekend voor?).

Op deze manier loopt de totale hoeveelheid schuld steeds verder op en wordt iedereen steeds afhankelijker van nieuw krediet. Ook als jij 10.000 euro op de bank hebt staan en geen schulden hebt, blijft het tegoed van de centrale banken hetzelfde. In principe moet iemand anders er dan voor opdraaien, maar uiteindelijk draaien we er allemaal voor op. Dat wordt nu met de crisis wel duidelijk.

Het doel van het creëren van steeds meer schuld, is het creëren van steeds meer afhankelijkheid. Afhankelijkheid van overheden aan de centrale bankiers. En dus afhankelijkheid van burgers. Want overheden halen hun inkomsten uit belastingen die burgers betalen.

Een eenvoudig maar uiterst kwaadaardig mechanisme dat uiteindelijk leidt tot totale controle en overheersing van de hele wereld, zolang iedereen blijft geloven in het geld. Het is het mechanisme dat alle financiële en economische problemen in de wereld veroorzaakt.

En toch is er geen enkele serieuze regering of politicus die dit ook maar durft te benoemen. Sommigen zullen er niet eens van afweten, maar over meneer Bos en meneer Obama kun je van alles denken, maar dom zijn ze niet. Ze weten hoe het werkt. Ze kunnen er niet over praten omdat het taboe is. Ze zijn simpelweg verstrikt in het web van de macht van de centrale banken. Ze moeten verantwoording afleggen aan deze banken om een blijvende kredietstroom veilig te stellen. Deze banken tegen de schenen schoppen is politieke zelfmoord.

Dat maakt deze ‘geheime’ topbankiers tot de werkelijke machthebbers in de wereld. Machthebbers die alle overheden en regeringen in hun zak hebben. Omdat ze schuld, en dus afhankelijkheid gecreëerd hebben. Machthebbers die op elk door hen gewenst moment de kredietkraan kunnen dichtdraaien (kredietcrisis dus - komt ook bekend voor?). Waardoor uiteindelijk vrijwel niemand meer aan de (kunstmatig opgevoerde) verplichtingen kan voldoen. En waardoor deze bankiers zich alles van echte waarde in deze wereld kunnen en zullen toe-eigenen.


“Geef mij de controle over de valuta van een land, en ik geef er niets om wie de wetten maakt”.

Mayer Amchiel Rothschild
Grondlegger van de Rothschild bankiersdynastie"

==========================================================


"Zie het zo:

Jij (de centrale bank) nodigt op een avond (bijv. op 23 dec.1913) 5 mensen (alle mensen van de wereld) uit om te komen pokeren. Er wordt gespeeld om fiches die jij gemaakt hebt. Je speelt zelf niet mee.

Je LEENT iedere speler 10 fiches, in totaal dus 50, die je aan het eind van het spel terug moet hebben. En je vraagt 10% rente. Je moet aan het eind van het spel dus 55 fiches terugkrijgen……

Het spel begint. De één wint wat, de ander verliest wat. Degene die wint, mag zijn winst behouden, zolang hij zijn schuld (11 fiches) maar terugbetaalt aan het eind van het spel. Dat houdt dus in dat een ander (die verloren heeft) zijn schuld niet kan aflossen. Als je één hele goeie speler hebt, die alles wint, dan is hij de enige die aan het eind van het spel de fiches kan terugbetalen.

Jij blijft de eigenaar van de 50 fiches + de rente. In totaal dus 55 fiches. Meer dus dan er überhaupt bestaan.

Vier van de vijf spelers kunnen dus niet betalen. Maar jij laat ze niet gaan voordat ze hun schuld ingelost hebben.

Je kunt 2 dingen doen:

Je maakt meer fiches die je uitleent (ook weer met rente) aan de verliezers, waarmee ze de kans krijgen om verder te spelen en hun verlies terug te winnen. Zo komen er meer fiches in het spel, en ontstaat er dus ook meer schuld. Schuld waarvan jij weet dat die nooit kan worden terugbetaald. Je kunt het spel net zolang laten duren als jij wil. Hoe langer het spel duurt, hoe groter de schuld en hoe feller de spelers zullen proberen de fiches van elkaar terug te winnen om daarmee het hoofd boven water houden. Vals spel ontstaat dan vanzelf.

En dan komt mogelijkheid 2: je maakt geen nieuwe fiches (krediet) meer en eist je fiches en de rente terug. Je weet dat dit onmogelijk is. Er ontstaat dus een crisis (kredietcrisis). Dus je zegt tegen de spelers dat ze het op een andere manier moeten betalen. Je laat ze je huis poetsen, je muren schilderen, de afwas doen etc. Je hebt nu slaven in plaats van spelers.

Zo zie je ook meteen waarom men wil dat de rijkdom bij een zo klein mogelijke groep terecht komt. Als alle spelers quitte zouden spelen, dan zou iedere spelen aan het eind van het spel nog steeds 10 fiches hebben en dan bestaat de schuld van iedere speler slechts uit de rente (1 fiche) en dan zouden ze met een klein karweitje klaar zijn. Maar als één speler alles wint, is hij de enige die niet hoeft te werken. De andere 4 spelers hebben dan een grote schuld en daarover heb je dus een grote macht om ze te laten doen wat jij wil.

Je geeft één van de spelers de taak om te controleren of iedereen voldoende werkt en zijn schuld aflost. Je geeft hem daarvoor 1 fiche. Je hebt dan politie.

Je geeft een ander een fiche om hem tegen de spelers te laten zeggen dat fiches waarde hebben. Je hebt dan media.

Je geeft de speler die zich opwerpt als woordvoerder van de andere spelers een fiche om hem te laten doen wat jij wil. Je hebt dan politiek."
 

Madara Uchiha

Gast
Ja, wat moet ik hier op zeggen. Ik vind het een zeer kwalijke zaak dat dit soort mensen überhaupt op deze wereld rondlopen. Ik ben zelf redelijk sadistisch, maar de gedachte dat door mij miljoenen mensen mentaal, maar ook fysiek kapot gaan. Ik zou daar niet door hun kunnen komen, ik zou het werkelijk niet kunnen. Dat is gewoon onmenselijk, die gedachte.

Ik geloof dan eigenlijk ook dat de mensen die daar achter zitten, ook in iets geloven. Je hebt er vast wel is van gelezen, gehoord, et cetera op tv/internet. Politieke leiders die naakt dansen in een boos en rituelen uitvoeren? Ik denk dat ze daardoor die niet humanere praktijken van hun kunnen goedkeuren in naam van 'bladiebla' of in gedachte van;"Wij zijn super mensen". Alhoewel je dan zou zeggen;"Met de gewone techniek zullen deze redelijke slim mensen toch weten dat het onzin is, een god or what ever" Ja, dan begin ik ook te twijfelen als atheïst.
 

Core

Gast
Tja wat kan ik hier op zeggen....... :rolleyes:

Je bent achter de werking van het kapitalistische monetaire stelsel gekomen en dan vind je wereldschokkend ? Dit heb je gewoon op school gehad als je havo of vwo gedaan hebt (of hoor je tenminste gehad te hebben). Maar je snapt het nog niet helemaal ja er is inderdaad rente maar raad eens wat hier tegenover staat: inflatie. Het geld wordt dus ook weer minder waard oftewel die 10000 euro die de bank vandaag uitleent is over 10 jaar weer zo'n 10% minder waard in verhouding. En ja als ze niet meer rente als inflatie gaan vragen wat zit er dan in voor de banken ?

Het hele kapitalistische systeem is gebaseerd op krediet, namelijk wil jij iets beginnen een winkel / bedrijf / café / etc etc dan heb je geld nodig aangezien het grootste gedeelte van de mensen hier zelf nooit het geld voor zou hebben zullen ze moeten lenen (net zoals bijv. mensen die voor het eerst een huis kopen komt de term hypotheek je misschien bekent voor ?). Als banken beperkt zouden zijn in wat ze lenen tot wat ze in huis hebben (kapitaal van spaarders bijv.) dan zou er nooit genoeg geld in omloop zijn om aan de vraag te voldoen en kan ondernemer initiatief niet floreren. Dus om aan deze vraag naar kapitaal te voldoen hebben we zogenaamde geldscheppende instanties oftewel de banken die hiertoe gerechtigd zijn. Deze creëren inderdaad geld uit "niets". Zo nu en dan gaat dat fout en wordt er teveel geld gecreëerd waardoor je een overmatige inflatie krijgt oftewel een crisis.

Dit is inderdaad niet perfect maar als jij een beter systeem weet hoor ik het graag want tot nu toe lijkt dit veruit het beste te werken. En ja er zijn vast wat hoge bank mannetjes met belachelijk veel geld die het voornamelijk geërfd hebben. En ja deze mannetjes hebben veel invloed (zoals iedereen met veel geld of dat nu een persoon, instelling, bedrijf of land is) maar deze bepalen zeker niet de wereld politiek zoals jij het doet klinken. Als je op monetair gebied kijkt wie het machtigst is in bijv. Europa dan is dit veruit de ECB (Europese Centrale Bank) welke niet in privébezit is haha :eek:. Als je wil weten wie bij de ECB de baas is zie dan gewoon de wiki:

Directie

De Directie (Executive Board) van de Europese Centrale Bank bestaat uit de president en vicepresident van de ECB en vier andere leden. Deze worden in onderlinge overeenstemming benoemd door de staatshoofden en regeringsleiders van de landen die tot de eurozone behoren.

De Directie is belast met de tenuitvoerlegging van het monetair beleid dat door de Raad van bestuur is vastgesteld. De Directie bereidt daarnaast de vergaderingen van de Raad van bestuur voor en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de ECB.

De eerste president van de ECB was Wim Duisenberg. Deze is eind 2003 opgevolgd door Jean-Claude Trichet. De andere leden van de Directie zijn Loukas Papademos, tevens vicepresident, Gertrude Tumpel-Gugerell, Jose Manuel Gonzalez-Paramo, Lorenzo Bini-Smaghi en Jürgen Stark.
[bewerken] Algemene Raad

De Algemene Raad (General Council) is het derde besluitvormingsorgaan van de Europese Centrale Bank. De Raad bestaat uit de president en vicepresident van de ECB en de 27 presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten van de Europese Unie. De Algemene raad levert een bijdrage aan de adviserende en coördinerende taken van de ECB en aan de voorbereidingen met het oog op een eventuele uitbreiding van de eurozone.
In tegenstelling "gewone" banken die wel in privébezit (aandeelhouders) zijn. Zijn wettelijk verplicht de regels van de ECB en de Nederlandse Bank te volgen. Sterker nog deze banken worden door middel van een complex systeem verplicht geld te lenen van de ECB/NL bank voor een bepaald tarief dit tarief berekenen zij weer door aan de klanten (de rente) met een licht verhoogd bedrag om te zorgen dat zij er zelf ook winst uit maken. De "banken" bepalen de rente niet dat doet de ECB de banken bepalen niet hoeveel geld ze "scheppen" (creëren) de ECB bepaald hoeveel geld ze mogen scheppen.

Dus sorry om je teleur te stellen maar de "macht" in de wereld ligt nog altijd bij de politiek welke in de meeste westerse landen gekozen wordt door het volk en niet bij schimmige bank figuren die al het geld in eigen handen zou hebben. Tot dusver economie voor dummies :p

Nog even toelichten over de huidige crisis. Deze is voor een deel veroorzaakt door besteding inflatie oftewel mensen kopen meer dan ze kunnen betalen. Een tv / auto / keuken etc etc op afbetaling (vooral Amerikanen zijn hier goed in zie hun betalingsbalans) en voor een deel door monetaire inflatie. Dit is volgens velen "experts" de grootste boosdoener geweest met monetaire inflatie wordt bedoeld dat banken teveel geïnvesteerd hebben in allerlei fondsen, bedrijven, instellingen, etc etc (met geïnvesteerd moet je geleend lezen). Welke te hoge risico's hadden. Oftewel ze hebben geld geleend aan personen/bedrijven/instellingen/ etc etc welke het geld niet terug konden betalen waardoor de banken verlies lijden. Hiervoor zijn de banken nu dus op hun vingers getikt ze moeten voorzichtiger en verstandiger investeren volgens strakke richtlijnen.

Maar de oorzaak is zeker niet een aantal kwaadaardige mannetjes in pakken die de geld kraan "dichtdraaien haha :D

Overigens als die "financieel experts" van jou bovenstaande niet begrijpen zou ik toch eens serieus navraag gaan doen naar wat voor opleiding hun gehad hebben :eek:. Overigens hoop ik voor je dat je niet bij deze "financieel experts" je beleggingen onderbrengt :p
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Bloody-Lord

Gast
Tja wat kan ik hier op zeggen....... :rolleyes:

Je bent achter de werking van het kapitalistische monetaire stelsel gekomen en dan vind je wereldschokkend ? Dit heb je gewoon op school gehad als je havo of vwo gedaan hebt (of hoor je tenminste gehad te hebben). Maar je snapt het nog niet helemaal ja er is inderdaad rente maar raad eens wat hier tegenover staat: inflatie. Het geld wordt dus ook weer minder waard oftewel die 10000 euro die de bank vandaag uitleent is over 10 jaar weer zo'n 10% minder waard in verhouding. En ja als ze niet meer rente als inflatie gaan vragen wat zit er dan in voor de banken ?

Het hele kapitalistische systeem is gebaseerd op krediet, namelijk wil jij iets beginnen een winkel / bedrijf / café / etc etc dan heb je geld nodig aangezien het grootste gedeelte van de mensen hier zelf nooit het geld voor zou hebben zullen ze moeten lenen (net zoals bijv. mensen die voor het eerst een huis kopen komt de term hypotheek je misschien bekent voor ?). Als banken beperkt zouden zijn in wat ze lenen tot wat ze in huis hebben (kapitaal van spaarders bijv.) dan zou er nooit genoeg geld in omloop zijn om aan de vraag te voldoen en kan ondernemer initiatief niet floreren. Dus om aan deze vraag naar kapitaal te voldoen hebben we zogenaamde geldscheppende instanties oftewel de banken die hiertoe gerechtigd zijn. Deze creëren inderdaad geld uit "niets". Zo nu en dan gaat dat fout en wordt er teveel geld gecreëerd waardoor je een overmatige inflatie krijgt oftewel een crisis.

Dit is inderdaad niet perfect maar als jij een beter systeem weet hoor ik het graag want tot nu toe lijkt dit veruit het beste te werken. En ja er zijn vast wat hoge bank mannetjes met belachelijk veel geld die het voornamelijk geërfd hebben. En ja deze mannetjes hebben veel invloed (zoals iedereen met veel geld of dat nu een persoon, instelling, bedrijf of land is) maar deze bepalen zeker niet de wereld politiek zoals jij het doet klinken. Als je op monetair gebied kijkt wie het machtigst is in bijv. Europa dan is dit veruit de ECB (Europese Centrale Bank) welke niet in privébezit is haha :eek:. Als je wil weten wie bij de ECB de baas is zie dan gewoon de wiki:In tegenstelling "gewone" banken die wel in privébezit (aandeelhouders) zijn. Zijn wettelijk verplicht de regels van de ECB en de Nederlandse Bank te volgen. Sterker nog deze banken worden door middel van een complex systeem verplicht geld te lenen van de ECB/NL bank voor een bepaald tarief dit tarief berekenen zij weer door aan de klanten (de rente) met een licht verhoogd bedrag om te zorgen dat zij er zelf ook winst uit maken. De "banken" bepalen de rente niet dat doet de ECB de banken bepalen niet hoeveel geld ze "scheppen" (creëren) de ECB bepaald hoeveel geld ze mogen scheppen.

Dus sorry om je teleur te stellen maar de "macht" in de wereld ligt nog altijd bij de politiek welke in de meeste westerse landen gekozen wordt door het volk en niet bij schimmige bank figuren die al het geld in eigen handen zou hebben. Tot dusver economie voor dummies :p

Nog even toelichten over de huidige crisis. Deze is voor een deel veroorzaakt door besteding inflatie oftewel mensen kopen meer dan ze kunnen betalen. Een tv / auto / keuken etc etc op afbetaling (vooral Amerikanen zijn hier goed in zie hun betalingsbalans) en voor een deel door monetaire inflatie. Dit is volgens velen "experts" de grootste boosdoener geweest met monetaire inflatie wordt bedoeld dat banken teveel geïnvesteerd hebben in allerlei fondsen, bedrijven, instellingen, etc etc (met geïnvesteerd moet je geleend lezen). Welke te hoge risico's hadden. Oftewel ze hebben geld geleend aan personen/bedrijven/instellingen/ etc etc welke het geld niet terug konden betalen waardoor de banken verlies lijden. Hiervoor zijn de banken nu dus op hun vingers getikt ze moeten voorzichtiger en verstandiger investeren volgens strakke richtlijnen.

Maar de oorzaak is zeker niet een aantal kwaadaardige mannetjes in pakken die de geld kraan "dichtdraaien haha :D

Overigens als die "financieel experts" van jou bovenstaande niet begrijpen zou ik toch eens serieus navraag gaan doen naar wat voor opleiding hun gehad hebben :eek:. Overigens hoop ik voor je dat je niet bij deze "financieel experts" je beleggingen onderbrengt :p
Whaha, Core, je hebt gelijk, en je antwoord Powned;)
 

PartOfTheGame

Gast
banken zijn slecht!!!!!1111 en grieken ook
uit de EU zeg ik je al mijn zuurverdiende belastingcenten gaan door die banken naar de grieken en dat is niet weinig hoor als je bedenkt dat ik niet werk
 

sammy95

Verbannen
Verbannen
Jonge het is allemaal door die politicussen weet je, die zitte nalleen maar hun zakken te vulle en wij blijven wel werken om die bankjen meer geld te geven en dat werkt dus egt niet meer nu en dat is dus gewoon echt erg en dat komt dus allemaal door die zakkenvullers in het kabinet en dat zouw verboden moeten worden, als je alleen maaar geld wil verdienen moet je niet in de politic gaan maar je moet bij de banken gaan werken toch.
 
Wat je wat raar is, wij pompen geld in spaanse banken en zij betalen real madrid om spelers te kopen terwijl ze failliet zijn in principe, boeh zeg ik dan, geen wonder dat nederlandse clubs niet verder komen, leve de corruptie!
 
Wat je wat raar is, wij pompen geld in spaanse banken en zij betalen real madrid om spelers te kopen terwijl ze failliet zijn in principe, boeh zeg ik dan, geen wonder dat nederlandse clubs niet verder komen, leve de corruptie!
Elke grote topclub heeft een hele berg schulden.
Bayern is een van de weinige uitzonderingen hierbij ;)

En voetbal is zo gemaakt door de populariteit.
Zelfs bij een zwakkere club (3e klasse ofzo) kan je goed je brood verdienen bij de eerste ploeg.
 

batbeetje45

Gast
Zelfs bij een zwakkere club (3e klasse ofzo) kan je goed je brood verdienen bij de eerste ploeg.
Niet waar, dat is enkel in Engeland zo. In Nederland kun je in de eredivisie niet je brood verdienen, ervan uitgaande dat je tijdens je voetbalcarrière genoeg moet verdienen om de rest van je leven mee te kunnen leven. Uitzonderingen zijn dan natuurlijk de grote clubs als Ajax en PSV. Maar van je salaris bij Cambuur kun je niet rondkomen voor de rest van je leven hoor.
 
Niet waar, dat is enkel in Engeland zo. In Nederland kun je in de eredivisie niet je brood verdienen, ervan uitgaande dat je tijdens je voetbalcarrière genoeg moet verdienen om de rest van je leven mee te kunnen leven. Uitzonderingen zijn dan natuurlijk de grote clubs als Ajax en PSV. Maar van je salaris bij Cambuur kun je niet rondkomen voor de rest van je leven hoor.
Je verdient nog altijd goed je brood hoor, niet voor de rest van je leven van te kunnen leven maar dat zou ik niet eens willen.
4 of 5* trainen (2 uur) in een week lijkt trouwens zwaar maar is echt een eitje als je het vergelijkt met gewoon werken en het is die vergelijking die ik maak.
Je kan trouwens nog werken en voetballen tegelijk.
Je bent dan niet binnen voor je leven maar je hebt toch een mooi spaarboekje als je het lang volhoud.


Bij winst in 3e klasse in België krijg je zo'n 500 tot meer dan 1000 euro (hangt beetje van je club af), vind ik persoonlijk niet slecht verdienen hoor.
Jammer genoeg heb ik op me 16e gestopt en nu doe ik maar cafevoetbal :p
 
Westerlingen die lopen te zaniken over een vermeende corrupte centrale bank die waarschijnlijk een huis, eten, auto , zorgverzekering hebben altijd -1.
Zou een afrikaan met hetzelfde probleem zitten?
Zonder die centrale bank had jij NIKS, en die wil jij ter discussie stellen?
Puik werk man, slim ook...