• Gegroet, sterveling! Nieuw op het forum?
  Als je wilt deelnemen aan het forum heb je een forumaccount nodig. Registeer er snel een! Heb je al een forumaccount? Dan kun je hier inloggen.

Grepolis United De Grepolis Spelers Council!

Kroenuh


Community Manager
Grepolis Team
De Grepolis Spelers Council!

Beste spelers,

Wij zijn blij dat we bekend kunnen maken dat Grepolis een eigen 'Player Council' krijgt!

Vanaf 18 juli 2017 krijgt iedere speler van elke uithoek en land van onze internationale community de kans om te solliciteren voor de Grepolis 'Player Council', waarbij je je eigen taalversie, de internationale community en alle spelers als geheel vertegenwoordigd.


Acht jaar na de start van Grepolis, zijn we zelfverzekerd dat het spel er over het algemeen goed uit ziet en we ons nu meer willen richten op het verbeteren van bestaande systemen, evenementen en functies van het spel. Met dit in gedachte, willen we onze spelers een betere kans geven om input te leveren en suggesties te doen, om meer direct contact met ons te krijgen als ontwikkelaars van het spel en om een nieuw panel te worden voor professionele en actieve feedback naast Onze Community Management teams en partners binnen en buiten InnoGames.

We hebben al toegewijde en zeer gemotiveerde community teams over de hele wereld, die in nauw contact blijven met onze spelers en regelmatig wensen en zorgen doorgeven via onze officiële kanalen (zoals tickets, forums, Facebook, enz.). Niettemin geloven wij dat niemand nauwere relatie heeft met andere spelers dan de spelers zelf. Plus, naast onze officiële communitykanalen, gebeuren er veel dingen binnen allianties en op het slagveld waar we misschien niet eens bewust van zijn. Veteranen van het spel kunnen vaak de gekste (en grappigste) verhalen vertellen die waarschijnlijk heel anders zouden zijn wanneer ze ooit openbaar in onze officiële kanalen zouden worden verteld.

Daarom willen we onze spelers bereiken en ze uitnodigen om deel te nemen aan onze feedback procedure. We hopen ook wat inzicht te geven in de denkprocessen die betrokken zijn bij het spelontwerp en -ontwikkeling, met als doel een beter inzicht te krijgen in waarom bepaalde beslissingen worden gemaakt, waarvan sommige dan aan alle andere Grepolis-spelers kunnen worden meegedeeld.

Heb jij interesse om deel uit te maken van dit project? Lees dan verder en leer meer over de Grepolis 'Player Council'!

De Grepolis Player Council
De 'Player Council' bestaat uit 3 afzonderlijke functies, waarbij elk van hen speciale taken en voorrechten heeft.

councillevels.png


De Local Council

Elk lid van deze raad wordt verkozen door de lokale spelers van zijn of haar taalversie. Als gevolg van deze verkiezing worden zij eerst lid van de lokale raad, bv. de Nederlandse taalversie.

Een lokale raad bestaat uit maximaal vijf spelers en zullen zaken bespreken van hun eigen taalversie. Zij zullen ook kiezen voor een woordvoerder (en plaatsvervanger) die vervolgens de taalversie vertegenwoordigd in de binnenste raad.


De Inner Council
De 'Inner council' kan worden gezien als een soort internationaal comité, waar de vertegenwoordigers van alle lokale raden samen komen. Dit is de plaats waar de woordvoerders van elke taalversie verschillende onderwerpen met elkaar zullen bespreken om ideeën en zorgen uit te wisselen en om suggesties te prioriteren. Ideaal gezien zullen de leden van de 'Inner Council' een meer globale mening geven over zaken en met algemeen aanvaarde suggesties komen, die vervolgens aan InnoGames kunnen worden medegedeeld.

Council Advisory Board

De 'Inner Council' kiest maximaal 5 leden die direct in contact staan met het ontwikkelingsteam van Grepolis. Deze leden van de 'Council Advisory Board' zullen de suggesties en ideeën doorgeven die de 'Inner Council' heeft uitgewerkt en kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan speciale feedbacksessies van het ontwikkelteam.


Speler raadsleden zijn...
 • Community leden die zijn verkozen door hun mede community leden om hun ideeen en meningen te vertegenwoordigen over Grepolis
 • Vrijwilligers die op geen enkele manier of in welke vorm dan ook zijn aangesteld of aangesloten bij InnoGames
 • Normale spelers die een actief game account bezitten zonder speciale bevoegdheden of voordelen in verband met hun deelname aan de 'Player Council'
 • Onderdeel van de 'Player Council'..
  • voor een periode van 6 maanden
  • met de mogelijkheid om herkozen te worden voor een tweede termijn
  • zonder de mogelijkheid om herkozen te worden voor een derde termijn, zonder pauze van zes maanden
Vereisten voor kandidaatstelling
 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je bent eigenaar van een actief game account en speelt al langer dan drie maanden het spel
 • Je bent bereid om de 'Privacy Policy for Player Council members' te accepteren om in aanmerking te komen voor de taken van Inner Council of de Council Advisory Board
 • Je beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal in spraak en geschrift, dit is vereist voor de Inner Council en voor de Council Advisory Board taken.
Daarnaast raden wij alle kandidaten aan om een eerdere samenwerking met InnoGames (bijvoorbeeld als lid van het supportteam) in de inleiding aan te geven om zo de beste transparantie en het vertrouwen in de spelersbasis mogelijk te maken.

De kandidaat kan worden afgewezen en / of het lidmaatschap van de Raad kan worden beëindigd indien een ernstige schending van de termen en voorwaarden van InnoGames, spelregels, privacybeleid of ander wangedrag wordt gevonden.

Principes

We verwachten dat elk raadslid voldoet aan de volgende principes. In ruil daarvoor worden tools ter beschikking gesteld die hen in staat stelt hun vrijwillige taken voor de community uit te voeren.

De Player Council als een geheel zal...

 • Van elke taalversie twee tot vijf deelnemers hebben
 • Bestaat uit maximaal 23 vertegenwoordigers incl. plaatsvervangers voor de 'Inner Council'
 • Er voor zorgen dat elke taalversie een vertegenwoordiger heeft, zelfs wanneer er geen lokale vertegenwoordigers worden gevonden voor de termijn
 • Zorgen voor constructieve feedback en professionele input over actuele functies, ontwikkelingsprioriteiten en potentiële plannen voor de toekomst
  • Beta-vertegenwoordigers luisteren naar alle reacties die op het beta forum zijn gemaakt, ongeacht van welke taalversie het komt
Local Council leden zullen…
 • Hun lokale community vertegenwoordigen, luisteren naar medespelers en, indien mogelijk, noteren de beste ideeën, suggesties en grote zorgen die ze tegen komen
 • Zich gedragen als een rolmodel in het spel en op community platformen (bv. forums, social media, kanalen etc.) Een professionele en constructieve aanpak ten aanzien van hun opdracht wordt ten alle tijden verwacht, niet alleen in discussies binnen de 'Player Council' en met medewerkers van InnoGames
 • Actief deelnemen in de 'Player Council' tijdens hun termijn (bijdragen aan discussies, feedback geven etc.)
 • De 'Inner council' en het ontwikkellaarsteam ondersteunen door het geven van feedback op bestaande, komende of geplande spel elementen
 • Een actieve rol spelen in community discussies en informeren spelers over zaken die zich in de 'Player Council' voordoen (bv. door regelmatig verslagen samen te stellen in samenwerking met hun vertegenwoordiger van de 'Inner council'); dit is natuurlijk onderworpen aan de vertrouwelijkheid verplichtingen zoals overeengekomen met InnoGames in de 'Privacy Policy for Player Council members agreement'
 • Actief het spel spelen tijdens hun termijn in de 'Player Council'
 • Geen speciale bevoegdheden of voordelen ontvangen in het spel. 'Local Council' leden horen geen privileges te hebben in vergelijking met andere spelers
 • Beschikken over een geldig e-mailadres in hun forumprofiel
 • Eén vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanstellen om de taalversie te vertegenwoordigen in de 'Inner Council'
 • Voorzien worden van:
 • Een privé discussietopic op het forum van de taalversie
 • Community Management assistentie indien nodig, en/of
 • Een speciale forum titel om makkelijk herkenbaar en aanspreekbaar te zijn voor medespelers
Inner Council leden zullen…
 • Communiceren in het Engels (schriftelijk en mondeling), omdat onderwerpen in deze functie worden besproken in het Engels
 • Drie tot vijf (indien mogelijk roulerend) deelnemers kiezen voor de 'Council Advisory Board'
Council Advisory Board leden zullen…
 • Deelnemen aan geselecteerde, speciale evenementen die door InnoGames worden georganiseerd (bv. via skype calls, een uitnodiging voor het InnoGames hoofdkantoor etc. (kosten worden gedekt door InnoGames wanneer zij het evenement hebben goedgekeurd)), en
 • Krijgen contactgegevens om in contact te kunnen komen met de medewerkers van het Grepolis ontwikkelingsteam en, indien van toepassing, ook van andere relevante medewerkers van InnoGames.
FAQ

Hoe kan ik solliciteren voor de Player Council?
Wanneer je voldoet aan de hierboven benoemde voorwaarde en je wil nog steeds je taalversie vertegenwoordigen, dan kun je reageren op dit topic. Maak hiervoor een post aan met een korte beschrijving van jezelf en publiceer je post voor de aangegeven deadline. Alle in aanmerking komende sollicitanten zullen dan worden vermeld als potentiële kandidaten op de forums en in de stemming in-game.

Hoeveel deelnemers zal de Player Council hebben?
Dat hangt af van het aantal spelers dat vrijwilligerswerk wil gaan doen voor dit project. Twee tot vijf spelers kunnen worden verkozen per taalversie, dit betekent dat de 'Local Council' samen nooit meer dan een maximum van 115 gekozen spelers kan hebben (23 taalversies keer 5 deelnemers per versie). Maar we zijn er van bewust dat sommige taalversies niet het maximaal aantal kandidaten kan behalen, het totaal zal dus per termijn variëren.

Voor de 'Inner Council' hebben we een standaard van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger per taalversie, dit is dus een totaal van 23 vertegenwoordigers en 23 plaatsvervangers, zij mogen meelezen en zichzelf op de hoogte houden maar mogen niet actief deelnemen aan discussies om onnodig chatten te voorkomen.


De 'Council Advisory Board' zal bestaan uit drie tot vijf leden van de 'Inner Council' en kunnen rouleren in de loop van de termijn, bv. vijf leden zijn lid van een speciaal evenement en drie andere leden van een ander evenement. Deze beslissing wordt echter uitsluitend genomen binnen de discretie van de 'Inner Council'.

Hoeveel opeenvolgende termijnen kan een raadslid herkozen worden?
Elk raadslid wordt gekozen voor zes maanden. Het lidmaatschap kan worden verlengt wanneer ze worden herkozen voor een tweede termijn. Een derde termijn is niet mogelijk, omdat we ook andere spelers de kans willen geven om mee te doen. Na een pauze van zes maanden (een termijn) kan men zich weer kandidaat stellen.

Kan een kandidaat solliciteren voor een raadsfunctie voor meerdere taalversies?
Hoewel de vacatures open zijn voor alle actieve spelers van de betrokken taalversie, zou iedere kandidaat één taalversie moeten kiezen om te vertegenwoordigen. Een dubbel kandidaatschap is alleen mogelijk voor één taalversie en de beta versie, ook dan is het maar mogelijk om één functie te krijgen (dus of voor de taalversie of voor de beta). Voor de andere versie wordt dan een andere kandidaat gekozen. Wanneer gekozen wordt voor een dubbel kandidaatschap wordt dat in een disclaimer kenbaar gemaakt in het profiel van de kandidaat op de stempagina.

Hoe kan ik een kandidaat herkennen die voorheen een samenwerking of betrokkenheid bij InnoGames heeft gehad?
Hoewel we van mening zijn dat er geen vooroordeel zou zijn in verband met eerder (vrijwilligerswerk) werk voor InnoGames, raden we aan dat elke kandidaat hun eerdere betrokkenheid bij dergelijke activiteiten aangeeft, zodat andere spelers hier van op de hoogte zijn en beter kunnen oordelen op basis van hun ervaring. Zoals voorheen, blijkt dat vroegere betrokkenheid bij InnoGames hun toewijding aan het spel aangeeft en dat zij hun vrije tijd hebben gebruikt om iets voor de community te doen en om andere spelers te helpen.

Kunnen huidige teamlieden (forum- gamemoderators etc.) solliciteren voor deze functie?

Nee. Teamleden hebben al een directe lijn met InnoGames via hun Community Manager.

Wat gebeurt er wanneer we niet genoeg kandidaten kunnen vinden voor onze taalversie?
In het vervelende geval dat een taalversie niet tenminste twee kandidaten kan vinden om ze te vertegenwoordigen, kunnen spelers van die taalversie nog steeds deelnemen aan discussies op het beta forum en worden vertegenwoordigd door raadsleden van de beta versie van het spel.

Wat gebeurt er met Grepolis United en met de Beta Focus Group? Is de Player Council niet een soortgelijke benadering?

In 2013 zijn we gestart met een project om meer in contact te komen met onze spelers - Grepolis United.
Naast dit project zijn er diverse kleinere initiatieven gelanceerd, waaronder de Beta Focus Group. Sommige van deze initiatieven worden nog steeds gebruikt zoals de DevBlog. Bovendien heeft het ontwikkelingsteam als doel dat elke update minstens een communityverzoek bevat en volgt een regel die bepaalt dat een bepaald (laag) aantal niet-kritieke bugs niet mag worden overschreden voordat een update wordt vrijgegeven.

Enkele belangrijke aspecten van deze projecten werden onder verschillende omstandigheden en door verschillende teams gestart waarna ze uiteindelijk vertraagd zijn tot een punt waar ze niet langer actief werden nagestreefd, voornamelijk omdat het game team deze tijdrovende projecten niet meer bij kon houden. Met de nieuwe 'Player Council' willen we een nieuwe poging wagen met een andere aanpak, waarbij de huidige personeelssituatie, ontwikkelingsfocus en algemene mogelijkheden in gedachten worden gehouden. We hopen dat de nieuwe 'Player Council' succesvol de traditie van Grepolis United en positieve elementen verder voortzet voor het spel, voor jou en voor de spelers.


Vervullen Community Managers niet al de rol van Inner Council en Council Advisory Board leden?
Ja en nee. Community Managers hebben inzicht in onze officiële communicatie kanalen, dus zijn ze al vrij goed op de hoogte van ideeën, zorgen en problemen van spelers die hen hebben gecontacteerd via een meer persoonlijke manier via bv. support tickets, prive berichten of via onze sociale platvormen. Zij verzamelen al jullie feedback en communiceren dit via rapporten aan het ontwikkelingsteam.

Wij zijn van mening dat een 'Player Council' heel vergelijkbaar kan optreden, maar dat zij ook de spelers kunnen vertegenwoordigen op een enigszins andere manier. Spelers die geen officiële positie hebben bij InnoGames kunnen mogelijk beter vanuit een andere hoek kijken naar bepaalde ideeën of problemen met betrekking tot het spel. Ze zijn meestal erg actief en bewust van dingen die niet noodzakelijkerwijs openlijk in onze Communicatie kanalen en/of met de officiële vertegenwoordigers van InnoGames worden gedeeld en kunnen derhalve ons helpen om een beter idee te krijgen over wat er aan allemaal speelt door hun eigen ervaringen met ons te delen.


Met vriendelijke groet,
Het Grepolis team
 

Kroenuh


Community Manager
Grepolis Team
Stel jezelf kandidaat!

Beste community,

Je kunt je nu kandidaat stellen voor de Grepolis Player Council. Lees de voorwaarden voor kandidatuur hierboven goed door en introduceer jezelf in dit topic.

Je kunt je tot 31 juli 23:59 uur kandidaat stellen. Alle kandidaten zullen toegevoegd worden aan een ingame stemronde.

Wij kijken uit naar jullie introducties!

Jullie Grepolis team
 

Kroenuh


Community Manager
Grepolis Team
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de periode om je kandidaat te stellen erg kort is vanwege de vakantieperiode van vele spelers. Daarom verlengen wij de deadline om je kandidaat te stellen naar 13 augustus. Dit betekent dat het ingame stemmen op de meest geschikte kandidaten wordt uitgesteld naar 16 augustus.

We hopen dat dit jullie iets meer tijd geeft om jezelf te presenteren.

Met vriendelijke groet,
Jullie Grepolis team
 

Kr33log


Community Manager
Grepolis Team
Beste community,


Van 17 augustus tot 3 september kan elke actieve speler* zijn of haar stem uitbrengen op de favoriete kandidaten die zich kandidaat hebben gesteld voor deze taalversie van Grepolis!


Stemproces

Wanneer je het stemmenu opent krijg je een lijst te zien met een kort overzicht van alle kandidaten waarbij een link bij de kandidaat je door linkt naar de volledige introductie van die kandidaat op het forum om zo meer over de kandidaat te weten te komen.


Om op een speler te stemmen switch je de radio knop van ‘niet geselecteerd’ naar

‘geselecteerd’. Je kunt tot maximaal 5 kandidaten selecteren. Wanneer je meer dan 5 kandidaten selecteert dan zal het systeem aangeven dat je het maximale aantal te verdelen stemmen hebt bereikt en je de kans geven om je stemmen aan te passen.


Besluit je om op minder dan 5 kandidaten te stemmen, dan is dat geen probleem en ook gewoon mogelijk door gewoon minder kandidaten te selecteren. Wanneer je definitief tevreden bent met je selectie dan kun je deze bevestigen door op ‘stemmen’ te klikken. Onthoud wel, dat nadat je je stem hebt bevestigd en verstuurd je deze niet meer kunt aanpassen of terugdraaien. Wanneer je niet wil stemmen is dat ook mogelijk en klik je gewoon op ‘afwijzen’, het stemmenu wordt dan gesloten.


Kandidaten bevestigen

Elke taalversie heeft op zijn minst 2 player council leden nodig die worden bevestigd en gekozen door het stemproces. Wanneer dit minimale aantal niet kan worden behaald, dan wordt de taalversie niet vertegenwoordigd in de player council voor de komende termijn. Daarnaast is het aantal lokale council leden beperkt tot 5 leden per termijn, dit betekend dat de top 5 kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen tot leden.


Kandidaten die buiten de top 5 vallen maar wel voldoen aan de kiesdrempel van alle stemmen dan kunnen deze in een later stadium alsnog worden gepromoveerd tot council lid wanneer een van de gekozen kandidaten afhaakt of uitvalt.Om als kandidaat te worden aangesteld is ten minste 5% van alle stemmen nodig.


Wanneer er geen kandidaten worden gekozen zal er geen lokale council worden geformeerd. Dit geldt ook wanneer er minder dan 2 kandidaten worden gekozen door middel van de stemming.


Opkomende data

Maak je klaar om je stem uit te brengen tussen 17 augustus en 3 september op de kandidaten waarvan jij wil dat ze ons vertegenwoordigen!


We zijn razend benieuwd naar de resultaten.


Met vriendelijke groet,
Jullie Grepolis Team

* Om deel te nemen aan de stemming, moet je account aangemaakt zijn voor Augustus 2017
 

Kroenuh


Community Manager
Grepolis Team
De Grepolis Player Council voor NL is gekozen!

Beste spelers,

Op 3 september hebben we de verkiezingen voor Nederlandse deelnemers aan de Grepolis Player Council beëindigd. Graag willen we iedereen bedanken voor zijn/haar stem en deelname.

Hieronder kun je de resultaten voor de Nederlandse taalversie vinden:

Totaal aantal spelers die deelnamen aan de verkiezingen: 3610
Totaal aantal spelers die een ongeldige of niet complete stem hebben uitgebracht: 1346

De volgende spelers zijn geselecteerd en zullen daarom deelnemen aan de lokale Player Council van de Nederlandse taalversie:

1. HBB-1 - 1108 stemmers (30.69%)
2. AriChibi - 503 stemmers (13.93%)
3. Mellon Collie - 448 stemmers (12.41%)
4. Nimosammie - 406 stemmers (11.25%)
5. Vozzaaa - 378 stemmers (10.47%)

Met de volgende reserve kandidaten:

6. King Feel - 362 stemmers (10.03%)
7. Zebia - 346 stemmers (9.58%)
8. Tristiano - 335 stemmers (9.28%)

Mocht een van de eerste 5 geselecteerde deelnemers onverhoopt niet meer willen of kunnen deelnemen tijdens deze periode, nemen de nummers 6-8 de respectieve plaatsen in.

Wij zullen de geselecteerde deelnemers in de aankomende dagen contacteren en ze toegang verlenen tot de speciale forumsecties. Zodra dat is gebeurd is de eerste taak voor de geselecteerde kandidaten om leden voor de 'Inner Council' te selecteren.

Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie geweldige interesse en deelname voor de Grepolis Player Council. Wij kijken uit naar een goede en fijne samenwerking met jullie allemaal!

Met vriendelijke groet,
Jullie Grepolis team
 
Bovenaan