• Gegroet, sterveling! Nieuw op het forum?
    Als je wilt deelnemen aan het forum heb je een forumaccount nodig. Registeer er snel een! Heb je al een forumaccount? Dan kun je hier inloggen.

God bestaat...!!

DeletedUser5621

Gast
AW: God bestaat...!!

Ooit eraan gedacht dat mensen wel iets beters te doen hebben dan naar zo'n sprookjesboek staren, of naar het onlogisch geneuzel van jou luisteren?
Leer eerst eens relevant te beargumenteren voordat je gaat denken dat je altijd gelijk hebt.

Je zet hier hele irrelevante verhalen neer, te veel vrije tijd? School of werk is misschien een nuttige uitkomst, wellicht helpt het je ook relevant te posten.

De Koran afdoen als sprookjesboek, daaruit blijkt dat je er ook niet veel verstand van hebt.

Al die argumenten of hij wel of niet zou bestaan doen mij niet zo veel, het gaat er voor mij om dat mensen erin geloven. Jezus en Mohammed hebben voor die tijd revolutionaire wetten opgesteld, die de mensheid verder hebben gebracht. De wetten die in heilige boeken staan, zorgen er vaak voor dat men goed leeft, en in die zin rekening houdt met de maatschappij, veel ethiek is geloofsgebonden. Geloof maakt mensen sterker, geeft de zieken kracht en de kansarmen hoop. Het verbind mensen met elkaar, zorgt dat men zich focust op bepaalde doelen. Of een god bestaat is voor mij dus niet zo relevant.
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Maar hoe kan je nou geloven dat god bestaat en wat er waar is, als er zoveel boeken zijn die elkaar allemaal tegenspreken en beweren dat zij de enige echte waarheid bevatten?
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

hoe denkt .Hoplite over het geloof?
een vraag die wellicht op niemands lippen ligt, maar die toch beantwoord wordt!:)

ik ben atheïst maar erger me soms mateloos aan hoe andere "niet gelovigen" de "wel gelovigen" proberen af te kraken. ik snap dat je het niet gelooft, en dat er zat bewijzen zijn dat het anders zit, maar geloof kan ook iets moois zijn.

laten we het geloof vergelijken met een ijsje op een warme dag. Iemand belooft je een ijsje te geven, en jij gaat er naar uit zien, je bent al blij voordat je echt het ijsje gekregen hebt. Maar nu ben je iemand die dingen niet snel gelooft en het gaat uitzoeken, en je komt erachter dat het 1 april is en dat het een grap was. je hebt nu "de waarheid" achterhaald, namelijk dat je geen ijsje krijgt. Wordt je nu gelukkiger?

dit is een voorbeeld van hoe ik het zie, maakt het weten van de waarheid je gelukkiger dan het geloven in hetgene dat misschien niet de waarheid is?

(uiteraard probeer ik niet te zeggen dat een van de twee waar is, maar "niet gelovigen" zien het geloof al snel als het niet ware)
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

hoe denkt .Hoplite over het geloof?
een vraag die wellicht op niemands lippen ligt, maar die toch beantwoord wordt!:)

ik ben atheïst maar erger me soms mateloos aan hoe andere "niet gelovigen" de "wel gelovigen" proberen af te kraken. ik snap dat je het niet gelooft, en dat er zat bewijzen zijn dat het anders zit, maar geloof kan ook iets moois zijn.

laten we het geloof vergelijken met een ijsje op een warme dag. Iemand belooft je een ijsje te geven, en jij gaat er naar uit zien, je bent al blij voordat je echt het ijsje gekregen hebt. Maar nu ben je iemand die dingen niet snel gelooft en het gaat uitzoeken, en je komt erachter dat het 1 april is en dat het een grap was. je hebt nu "de waarheid" achterhaald, namelijk dat je geen ijsje krijgt. Wordt je nu gelukkiger?

dit is een voorbeeld van hoe ik het zie, maakt het weten van de waarheid je gelukkiger dan het geloven in hetgene dat misschien niet de waarheid is?

(uiteraard probeer ik niet te zeggen dat een van de twee waar is, maar "niet gelovigen" zien het geloof al snel als het niet ware)

Geloof iets moois? Kom op, geloof is de grootste oorzaak van oorlogen, moorden etc al de hele geschiedenis, geloof is hetgeen dat zorgt dat mensen zich als dieren gedragen en weigeren anderen als gelijken te zien en te behandelen, poeh wat mooi zeg dat geloof! ;)
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Geloof iets moois? Kom op, geloof is de grootste oorzaak van oorlogen, moorden etc al de hele geschiedenis, geloof is hetgeen dat zorgt dat mensen zich als dieren gedragen en weigeren anderen als gelijken te zien en te behandelen, poeh wat mooi zeg dat geloof! ;)

.Hoplite heeft wel een klein beetje gelijk, voor heel veel mensen is het geloof iets moois. Massa's mensen hebben steun aan hun geloof in tijden van nood. De vele oorlogen die in naam der religie zijn gevoerd en nog steeds worden gevoerd, worden over het algemeen niet gesticht door de massa gelovigen, maar de enkeling die zich beter voelt dan een ander en dit wil opdringen. De paus is hier in het verleden het beste voorbeeld van geweest.

Het gaat mij in dit topic er ook nieet om dat iemand niet mag geloven of dom is dat hij gelooft. Het gaat mij erom dat het gros van de gelovigen niet openstaat voor andere meningen, en hun geloof als de enige waarheid bestempeld.

Mijn rector op de middelbare school had theologie gestudeerd en wist het eens heel treffend te vertellen.
Hij zei altijd:"Hoe meer een mens religie bestudeert, hoe minder gelovig men wordt. De reden dat religieuze leiders als de paus het geloof blijven verkondigen is dat ze daarmee het gereedschap tot de macht over mensen in handen hebben."
 
Laatst bewerkt door een moderator:

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

.Hoplite heeft wel een klein beetje gelijk, voor heel veel mensen is het geloof iets moois. Massa's mensen hebben steun aan hun geloof in tijden van nood. De vele oorlogen die in naam der religie zijn gevoerd en nog steeds worden gevoerd, worden over het algemeen niet gesticht door de massa gelovigen, maar de enkeling die zich beter voelt dan een ander en dit wil opdringen. De paus is hier in het verleden het beste voorbeeld van geweest.

Geloof is een vlucht uit de werkelijkheid en oorzaak van veel kwaad. Dat mensen het als mooi ervaren zegt me meer over hun realiteitszin en verstandelijke vermogens danwel hun weerstandsvermogen tegen indoctrinatie, dat er soms ook vanuit dat geloof positieve dingen gebeuren moge evident zijn, maar ik handhaaf de stelling dat het wereld er een stuk beter uit zou zien zonder geloof en aanverwante gedachtekronkels ;)
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Geloof is een vlucht uit de werkelijkheid en oorzaak van veel kwaad. Dat mensen het als mooi ervaren zegt me meer over hun realiteitszin en verstandelijke vermogens danwel hun weerstandsvermogen tegen indoctrinatie, dat er soms ook vanuit dat geloof positieve dingen gebeuren moge evident zijn, maar ik handhaaf de stelling dat het wereld er een stuk beter uit zou zien zonder geloof en aanverwante gedachtekronkels ;)

Je had waarschijnlijk mijn tweede gedeelte van mijn post gemist dat ik later bij gezet heb.
Ten tweede ben ik het niet eens met je stelling dat de wereld er beter uit zou zien zonder geloof. Geloof heeft er ook voor gezorgd dat we in onze maatschappij van normen en waarden hebben, niet alleen in de christelijke wereld, maar ook in de andere geloofsgebieden.
Zoals in mijn vorige post al staat zijn het de individuelen die in een machtspositie zitten die er misbruik van maken om nog meer macht te verkrijgen.

Dit geldt overigens niet alleen voor geloof, maar ook voor idealismen, Fascisme, communisme en democratie zijn namelijk geen haar beter.
Ja ook democratie, het laatste voorbeeld is Afganistan, waar wij van het vrije westen democratie opdringen ten kostte van vele levens.
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Geloof is een manier om domme mensen normen en waarden te leren, die het niet op de "normale" methode aankunnen. Voor iedereen die niet kan begrijpen dat het beter is voor iedereen om je te gedragen en andere mensen niet het leven zuur te maken is er het dreigement dat ze een eeuwigheid zullen branden.

Wat dat betreft is het best nuttig, ook. Het zou nog veel nuttiger zijn als het geen grenzen zou stellen aan wie je het leven niet zuur zou moeten maken, maar ja, zo ging dat nou eenmaal 2000 jaar geleden en wat dat betreft lopen de oude geloven nog een beetje achter op de werkelijkheid.
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Christendom is geen Islam
Islam is geen Christendom

We hebben 1 zelfde God, Christenen hebben er 2 bij gedaan namelijk Jezus en de heilige geest. Dat komt bij ons totaal niet aan orde. Dus zeg nou niet dat we beiden dingen anders interpreteren.

Wij hebben onze boek, de koraan
Zij hebben hun boek, de bijbel

Lees ze desnoods eens, kun je het verschil aanschouwen!
Ze komen niet eens in de buurt van elkaar...

Van de bijbel heb je 5500 verschillende exemplaren, van de koraan maar 1!

Kijk eerst wat deze religies inhouden voordat je ze bekritiseert met foutieve informatie...
Ook jij moet je feiten beter kennen. Jezus en de heilige geest zijn geen goden die maar op een hoopje gegooid zijn. Ze zijn geen goden (punt) Staat ook nergens beschreven.
Er is maar 1 bijbel net als Koran. Dat er door mensen verschillende interpertaties van de bijbel gegeven worden komt ook bij de Islam voor. Iedereen pikt uit de bijbel en de Koran wat voor hen belangrijk is.Helaas kan dat tot zelfs heel extreme inzichten en verschillen leiden.
Waarom wordt er steeds naar de verschillen gekeken en niet naar de overeenkomsten?
Geloof is iets persoonlijks, iets van jezelf. Het is niet nodig een ander te overtuigen, te minachten, te kwetsen,of te veroordelen omdat deze niet of niet hetzelfde geloofd dan jij. Zo ontstaan geweld en oorlog.
Het is uiteindelijk niet het geloof dat oorlogen en geweld veroorzaakt. Het zijn wij mensen zelf die daarvoor het geloof als excuus gebruiken.
Was er geen geloof, was er wel een ander excuus. Het is helaas mens eigen.
Ik ben overigens niet gelovig.
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Je had waarschijnlijk mijn tweede gedeelte van mijn post gemist dat ik later bij gezet heb.
Ten tweede ben ik het niet eens met je stelling dat de wereld er beter uit zou zien zonder geloof. Geloof heeft er ook voor gezorgd dat we in onze maatschappij van normen en waarden hebben, niet alleen in de christelijke wereld, maar ook in de andere geloofsgebieden.
Zoals in mijn vorige post al staat zijn het de individuelen die in een machtspositie zitten die er misbruik van maken om nog meer macht te verkrijgen.

Dit geldt overigens niet alleen voor geloof, maar ook voor idealismen, Fascisme, communisme en democratie zijn namelijk geen haar beter.
Ja ook democratie, het laatste voorbeeld is Afganistan, waar wij van het vrije westen democratie opdringen ten kostte van vele levens.

Dat heb je mooi verwoord.

Tirsza zei:
Het is uiteindelijk niet het geloof dat oorlogen en geweld veroorzaakt. Het zijn wij mensen zelf die daarvoor het geloof als excuus gebruiken.
Was er geen geloof, was er wel een ander excuus. Het is helaas mens eigen.

Ook dit is waar. Geloof is niet de oorzaak van alle oorlogen op aarde. Bijv. Is Bush irak binnen gegaan om het Christelijke geloof te verkondigen of voor andere redenen?

Tirsza zei:
Jezus en de heilige geest zijn geen goden die maar op een hoopje gegooid zijn. Ze zijn geen goden (punt) Staat ook nergens beschreven.

Dat zegt Islam ook. Jezus en de heilige geest zijn geen goden. Het staat zelfs nergens in de bijbel. Ook staat er nergens "trinity" in. In de koraan wordt er wel over trinity gesproken. De meeste Christenen zeggen dat God drie is. Dus ik ben niet degene die mijn feiten beter moet kennen maar het grootste gedeelte van de Christenen.

In de koraan staat, soerah Nisa, hoofdstuk 4, vers 171:
"O lieden van de Schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid. Voorwaar, de Masih Isa (Jezus) zoon van Maryam, is slechts een Boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat hij aan Maryam zond en uit een Geest (Djibril) van Hem voortkomend. Gelooft dus in Allah en Zijn Boodschappers en zegt niet (dat Allah) 'drie' is. Houdt (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, slechts Allah is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is. En Allah is voldoende als Getuige."

In de koraan staat, soerah Nisa, hoofdstuk 5, vers 75:
"De Masih, zoon van Maryam, is niets anders dan een Boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door Boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw. Zij plachten voedsel te eten (net als andere mensen)."

info over de bijbel en hoeveel soorten er wel niet zijn: http://www.youtube.com/watch?v=8Ln-S7ZraUc


Er zijn inderdaad veel overeenkomsten tussen beide geloven:
- Jezus verkondigde het monotheisme, Mohammed verkondigde het monotheisme
- In Christendom mag je God niet afbeelden, zelfde geld in Islam
- In Christendom is het verboden varkenvlees te eten, zo ook in Islam
enz.

Tirsza zei:
Geloof is iets persoonlijks, iets van jezelf. Het is niet nodig een ander te overtuigen, te minachten, te kwetsen,of te veroordelen omdat deze niet of niet hetzelfde geloofd dan jij. Zo ontstaan geweld en oorlog.

In de koraan, hoofdstuk 2, vers 256 staat:
"Er is geen dwang in de godsdienst."

Ik heb niemand hier gedwongen wat te doen. Of iets tegen zijn/haar wil te doen. Wat heb je eraan als je mensen dwingt het geloof te betreden? Niks.
We wisselen hier gewoon informatie uit en discusseren over onderwerpen die dagelijks aanbod komen...
 

DeletedUser3865

Gast
AW: God bestaat...!!

Ook dit is waar. Geloof is niet de oorzaak van alle oorlogen op aarde. Bijv. Is Bush irak binnen gegaan om het Christelijke geloof te verkondigen of voor andere redenen?

Toch zijn er mensen die denken dat hij het wel deed met een godsdienstige reden, misschien dan wel niet om het Christendom te verkondigen maar dan wel om gewoon de extreem Islamieten daar uit te moorden.
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Onderschat dat inderdaad niet, Bush was ook behoorlijk Christenlijk.

Maar de voornaamste reden was olie (aka: geld, aka: macht)

De meeste (alle) oorlogen worden gevoerd om iemands macht te vergroten, en geloof is daarbij vaak een reden voor de oorlog, niet de motivatie, maar alsnog wordt het toegepast voor slecht.
 

DeletedUser6887

Gast
AW: God bestaat...!!

Toch is het geloof 1 van de ergste zaken die zich ooit op deze wereld gevormd heeft.

Iemand die een beetje Psychologie kent weet dat de oorlogen en misserie niet rechtstreeks door het geloof zijn maar onrechtstreeks wel.

Het geloof zorgt nu eenmaal voor verdeeldheid of deze nu wel goede bedoelingen heeft of niet.
vb :


Afrika => moslims VS christenen
Jeruzalem => joden VS christenen VS moslims
wereldoorlog 2 => "christenen" VS joden
conflicten nu => moslims VS christenen


Mocht het geloof nooit bestaan hebben zou er al de helft van de oorlogen die er ooit gevoerd zijn nooit bestaan hebben.

Ik heb al eens een voorbeeld gegeven.

- Wanneer men 12 jaar was => had men met de vrienden uit de straat "ambras" met die uit de straat verderop.

- Wanneer men 18 jaar was => had men "ambras" met de vrienden uit het andere dorp.

- Wanneer men 22 jaar was => kon men de mensen uit de andere provincie niet uitstaan

- Dan heb je bv in vele gevallen conflicten met buurland. Bv belgie -
nederland
- Maar als er een oorlog zou uitbreken tegen een ander land, zou België - Nederland samenwerken.
- Indien oorlog zou uitbreken Europa VS Azië , dan zou België en Nederland en het ander land wel samen werken.
- Indien er ooit alliëns zouden komen, zou de hele wereld samenwerken om hun aan te vallen.Men oordeelt andere op basis van gemeenschappelijk zaken zoals bv normen en waarden.

Het geloof zorgt nu immers voor verdeeldheid in de wereld en dat kan niemand tegenspreken.
Aangezien in vele landen dan ook nog eens het geloof via de politiek misbruikt word om bv de vrouw te ondermijnen.
Wederom het geloof dat hier de slechte zaak is.

Dat men in sommige landen zo gelovig is dat het "rechtvaardig" is om vrouwen te besnijden. Dan heeft het geloof hier terug een slechte rol.

Het grootste deel van de waarden en normen die wij nu kennen komen inderdaad van het geloof. Maar deze zouden sowieso gekomen zijn door evolutie. Toen maakte het veel uit maar nu speelt het geloof geen rol meer voor de waarden en normen die wij kennen. Grootste voorbeeld : Atheisten zijn nu niet bepaald diegene die geen goede waarden en normen zouden hebben.


Ps : Bovenstaande is louter een VOORBEELD om een punt te maken dus aub begin geen discussies over het voorbeeld. Het is het punt dat gevormd word dat telt.
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Het grootste deel van de waarden en normen die wij nu kennen komen inderdaad van het geloof. Maar deze zouden sowieso gekomen zijn door evolutie. Toen maakte het veel uit maar nu speelt het geloof geen rol meer voor de waarden en normen die wij kennen. Grootste voorbeeld : Atheisten zijn nu niet bepaald diegene die geen goede waarden en normen zouden hebben.


Zeg je nu hier dat de normen en waarden van van het geloof er waren voordat de evolutie deze heeft ontwikkeld?
Bedoel je daarmee dan dat we de normen en waarden hebben van gerespecteerde Boodschappers en profeten die ons de normen en waarden aanleerden?


En mensen overdrijven we niet een beetje?
In Egypte leven er 14 miljoen Christenen. En die leefden er al voor meer dan 1400 jaar. De Joden leefden meer dan 2000 jaar in Marokko, rond 1948 leefden er nog 270.000 joden in Marokko.
En niet vergeten Andalusia:
Over beschaving gesproken. Tussen 750 en 1250 van onze jaartelling bloeide in AlAndalus, het Spaanse Andalusië, een islamitische beschaving die haar weerga niet kent en die van grote, beslissende invloed is geweest op de ontwikkeling van het christelijke Europa, van wat wij onze westerse beschaving noemen. Córdoba, Granada, Sevilla, Toledo: dat waren in die eeuwen de kweekplaatsen van een 4 ongeëvenaarde interreligieuze cultuur. Wat zat er achter die culturele en wetenschappelijke bloeiperiode? In elk geval het ontbreken van een fundamentalisme dat andersgelovigen uitsluit van volwaardige deelname aan de samenleving.

Het kan en het is mogelijk. Alleen zijn er mensen die niks hebben aan vreedzame situaties.
- Wapenhandelaren
- Black Gold zoekers
- Wereldmacht 1ste + 2de wereld oorlog
- Overheden
- Banken

Om geloof steeds de schuld te geven is makkelijk...
 

DeletedUser6887

Gast
AW: God bestaat...!!

Zeg je nu hier dat de normen en waarden van van het geloof er waren voordat de evolutie deze heeft ontwikkeld?
Bedoel je daarmee dan dat we de normen en waarden hebben van gerespecteerde Boodschappers en profeten die ons de normen en waarden aanleerden?


En mensen overdrijven we niet een beetje?
In Egypte leven er 14 miljoen Christenen. En die leefden er al voor meer dan 1400 jaar. De Joden leefden meer dan 2000 jaar in Marokko, rond 1948 leefden er nog 270.000 joden in Marokko.
En niet vergeten Andalusia:
Over beschaving gesproken. Tussen 750 en 1250 van onze jaartelling bloeide in AlAndalus, het Spaanse Andalusië, een islamitische beschaving die haar weerga niet kent en die van grote, beslissende invloed is geweest op de ontwikkeling van het christelijke Europa, van wat wij onze westerse beschaving noemen. Córdoba, Granada, Sevilla, Toledo: dat waren in die eeuwen de kweekplaatsen van een 4 ongeëvenaarde interreligieuze cultuur. Wat zat er achter die culturele en wetenschappelijke bloeiperiode? In elk geval het ontbreken van een fundamentalisme dat andersgelovigen uitsluit van volwaardige deelname aan de samenleving.

Het kan en het is mogelijk. Alleen zijn er mensen die niks hebben aan vreedzame situaties.
- Wapenhandelaren
- Black Gold zoekers
- Wereldmacht 1ste + 2de wereld oorlog
- Overheden
- Banken

Om geloof steeds de schuld te geven is makkelijk...


1. Ik heb gezegd maar jij verkeerd begrepen : Dat de waarden en normen die wij kennen inderdaad van het geloof ontstaan zijn. Ik zeg enkel maar dat mocht er nooit geen geloof bestaan hebben, wij de normen en waarden die wij aangeleerd hebben ook zouden bereikt hebben aan de hand van evolutie.
Denk je mocht er nooit geen geloof geweest zijn, wij nog steeds barbaren zouden geweest zijn ? Ik denk het niet. Het geloof heeft de evolutie van de normen en de waarden die wij nu kennen alleen versneld aangeleerd.
Conclusie : Het geloof was goed maar niet noodzakelijk om ons de normen en waarden van het leven aan te leren.

2. Ik heb geschreven dat het geloof voor de helft van de oorlogen en slechte zaken gezorgd heeft. Door jij nu de andere helft van de zaken op te noemen neemt dit het niet weg dat het geloof een meer iets slechts is dan goed.
Er zijn gelovige ( ik ken er ook ) die het wel heel goed doen maar het grootste deel niet, spijtig.... :-s
En als je dan het algemene plaatje bekijkt hoeveel goede en hoeveel slechte zaken het geloof met zich meebrengt, dan overweegt duidelijk het slechte op de weegschaal.
Conclusie : Mocht het geloof nooit bestaan hebben, zou dit voor de helft minder oorlogen en geweld meegebracht hebben in deze wereld.


Ik hoop dat je mijn woorden nu niet terug verdraait.
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Waarom kan je het niet raden? Jongen of meisje? Zo simpel...

Maar peter Gunn heeft het al een beetje verklapt!

Ik zal het je uitleggen:

Mijn vraag is eigenlijk overbodig aangezien een Man genaamd Peter nooit kan bevallen van een jongen noch een meisje. Een man kan eenmaal niet bevallen van een kind.

Dus Bij definitie: GOD is nooit geschapen.

Dus de vraag: Wie is de schepper van God is het zelfde als ik jou vraag een man is bevallen van een kind, is het een jongen of een meisje? De vraag is onlogisch

Elk schepsel heeft een schepper. God heeft geen schepper. Daarom kunnen wij dus niet zeggen dat alles een schepper heeft, maar daarintegen zeggen we elke schepsel heeft een schepper.

Op het moment dat ik zeg wie is de schepper van GOD, de definitie GOD vervalt dan en is hij geen GOD meer. Net zoals wanneer een man kan bevallen van een baby. Op het moment dat een man kan bevallen van een baby, is het geen man meer. En dus vervalt de definitie van de man.

Soerah Al Ikhlas, hoofdstuk 112:
In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

1. Zeg “Hij is Allah, de Enige.
2. Allah is de enige van Wie al het geschapene afhankelijk is.
3. Hij heeft niet verwerkt en is niet verwerkt.
4. En niet één is aan Hem gelijkwaardig’

@ pluisjen:


Ik hoop dat het duidelijk is...

Wat je dus zegt is dat God kunstmatig is ontstaan, namelijk niet door een zogeheten schepper. Dus kan God ons niet scheppen want je kan alleen geschapen worden als dit gebeurt door een schepsel (dus geen kunstmatig ding)
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Je kunt de waarden uit de Bijbel en Koran heel makkelijk in 2 sets verdelen. De ene set heet "lijst Duh", en de andere heet "lijst Wat?"

In "lijst Duh" staan allerlei normen en waarden die vanzelfsprekend zijn, die alle geloven gemeen hebben, en die heel eenvoudig wetenschappelijk te onderbouwen zijn als "goed"

Denk aan "gij zult niet doden", "gij zult de spullen van anderen niet afpakken" en "gij zult respect hebben voor uw medemens"

Deze dingen zijn zo breed en duidelijk dat ook goddeloze heidenen en zelfs de meeste godsdiensten uit de oudheid deze al volgden. Deze dingen staan namelijk aan de grondslag van een werkbare samenleving en zullen nooit meer verdwijnen, omdat ze grootser zijn dan de godsdienst die ze predict.

De andere is "lijst Wat?", deze lijst zijn normen en waarden die niet vanzelfsprekend zijn en niet wetenschappelijk te onderbouwen zijn als goed en dus nergens voor nodig zijn. Deze lijst varieert sterk van godsdienst tot godsdienst en de dingen die er op staan waren voor de godsdienst begon vaak onbekend. Ongetwijfeld was er ooit een verklaring voor, maar die is met de jaren verloren gegaan tot alleen de regel bleef en de gedachte erachter "god wil het" is geworden.

Denk aan dingen als "rust op zondag", "eet geen varkensvlees", etc. Deze regels worden alleen gevolgd door gelovigen van dat geloof, die er soms nog een reden voor proberen te bedenken maar meestal niet verder komen dan "staat in het boek" omdat de rest heel makkelijk onderuit geschoffeld wordt.

Tot zoverre de verklaring dat ongelovigen de normen en waarden uit "Heilig Boek X" aanhangen, dat gaat alleen op voor degenen uit "lijst Duh". Daarmee breken is namelijk gewoon funest voor de samenleving, maar dat heeft verder niks met het achterliggend geloof te maken, puur met het feit dat het gewoon goede normen en waarden zijn.
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

1. Ik heb gezegd maar jij verkeerd begrepen : Dat de waarden en normen die wij kennen inderdaad van het geloof ontstaan zijn. Ik zeg enkel maar dat mocht er nooit geen geloof bestaan hebben, wij de normen en waarden die wij aangeleerd hebben ook zouden bereikt hebben aan de hand van evolutie.
Denk je mocht er nooit geen geloof geweest zijn, wij nog steeds barbaren zouden geweest zijn ? Ik denk het niet. Het geloof heeft de evolutie van de normen en de waarden die wij nu kennen alleen versneld aangeleerd.
Conclusie : Het geloof was goed maar niet noodzakelijk om ons de normen en waarden van het leven aan te leren.

2. Ik heb geschreven dat het geloof voor de helft van de oorlogen en slechte zaken gezorgd heeft. Door jij nu de andere helft van de zaken op te noemen neemt dit het niet weg dat het geloof een meer iets slechts is dan goed.
Er zijn gelovige ( ik ken er ook ) die het wel heel goed doen maar het grootste deel niet, spijtig.... :-s
En als je dan het algemene plaatje bekijkt hoeveel goede en hoeveel slechte zaken het geloof met zich meebrengt, dan overweegt duidelijk het slechte op de weegschaal.
Conclusie : Mocht het geloof nooit bestaan hebben, zou dit voor de helft minder oorlogen en geweld meegebracht hebben in deze wereld.


Ik hoop dat je mijn woorden nu niet terug verdraait.


Welke godsdient heeft voor deze miljoenen slechte zaken gezorgd?

We nemen de criminaliteit cijfers van America als voorbeeld:
Year: 2009
Population: 307,006,550
Total crime rates: 10,639,369
Violent: 1,318,398
Property: 9,320,971
Murder: 15,241
Forcible rape: 89,000
Forcible Robbery: 408,217
Aggravated Assault: 806,843
Aggravated Burglary: 2,196,971
Larceny Theft: 6,327,320
Vehicle Theft: 794,616

Welke religie heeft dit allemaal veroorzaakt?
In the name of Christianity I come to claim your Vehicle. In the name of Islam I come to robe your bank! In the name of this relegion I came to rape you...?!!

Er vinden in America 10 verkrachtingen plaats per uur! Welke religie heeft dit veroorzaakt? Is het niet gewoon de lust of macht van de man zelf die dit veroorzaakt heeft?

Geen van deze dingen zijn veroorzaakt door religie. Deze dingen gebeuren door lust/ eigen belang / macht! Dus hoe kun je zeggen dat de meeste slechte dingen in de naam van een religie gedaan worden terwijl hun religie er zeker tegen is? De meeste religies zeggen heb je naasten lief. Respecteer anderen enz.

En als ik jou toen je 4 jaar was zou opsluiten in een kamer en ik geef je 3 keer per dag eten en drinken maar ik praat niet tegen je en je mag met niemand omgaan, zou jij normen en waarden hebben? Nee!

Normen en waarden krijg je van je ouders mee in de opvoeding. Zij leren je wat goed is en wat niet. Wat toegestaan is en wat niet. Dat je sorry moet zeggen enz. En zo ook hebben jou ouders het van hun ouders en hun ouders weer van hun ouders en dit gaat zo door tot de eerste mens!

Religie is iets moois en niet de oorzaak van al het slechte op aarde. De mens is zelf verantwoordelijk voor al het slechte op aarde.
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Welke godsdient heeft voor deze miljoenen slechte zaken gezorgd?

We nemen de criminaliteit cijfers van America als voorbeeld:
Year: 2009
Population: 307,006,550
Total crime rates: 10,639,369
Violent: 1,318,398
Property: 9,320,971
Murder: 15,241
Forcible rape: 89,000
Forcible Robbery: 408,217
Aggravated Assault: 806,843
Aggravated Burglary: 2,196,971
Larceny Theft: 6,327,320
Vehicle Theft: 794,616

Welke religie heeft dit allemaal veroorzaakt?
In the name of Christianity I come to claim your Vehicle. In the name of Islam I come to robe your bank! In the name of this relegion I came to rape you...?!!

Er vinden in America 10 verkrachtingen plaats per uur! Welke religie heeft dit veroorzaakt? Is het niet gewoon de lust of macht van de man zelf die dit veroorzaakt heeft?

Geen van deze dingen zijn veroorzaakt door religie. Deze dingen gebeuren door lust/ eigen belang / macht! Dus hoe kun je zeggen dat de meeste slechte dingen in de naam van een religie gedaan worden terwijl hun religie er zeker tegen is? De meeste religies zeggen heb je naasten lief. Respecteer anderen enz.

En als ik jou toen je 4 jaar was zou opsluiten in een kamer en ik geef je 3 keer per dag eten en drinken maar ik praat niet tegen je en je mag met niemand omgaan, zou jij normen en waarden hebben? Nee!

Normen en waarden krijg je van je ouders mee in de opvoeding. Zij leren je wat goed is en wat niet. Wat toegestaan is en wat niet. Dat je sorry moet zeggen enz. En zo ook hebben jou ouders het van hun ouders en hun ouders weer van hun ouders en dit gaat zo door tot de eerste mens!

Religie is iets moois en niet de oorzaak van al het slechte op aarde. De mens is zelf verantwoordelijk voor al het slechte op aarde.

maar dan heeft de duivel dus geen deel aan het slechte wat er gebeurd op aarde, aangezien dat onderdeel is van religie...Dan is het gewoon alleen de mens die slecht doet.
 

DeletedUser

Gast
AW: God bestaat...!!

Satan is een factor zeg maar voor de slechte handelingen van mensen.
 
Bovenaan