• Gegroet, sterveling! Nieuw op het forum?
    Als je wilt deelnemen aan het forum heb je een forumaccount nodig. Registeer er snel een! Heb je al een forumaccount? Dan kun je hier inloggen.

God bestaat...!!

DeletedUser

Gast
De bijbel staat vol fouten.

In Mattheüs 5 wordt de verzoeking van Jezus door de duivel beschreven. De duivel nam Hem mee op een hoge berg en liet Hem alle koninkrijken zien.

Leg me eens uit hoe je elk koninkrijk kunt zien als de aarde rond is?

Áls je dan een 'fout' uit de bijbel uitkiest kies je wel de verkeerde uit ;) Zoveel mogelijkheden en dan kies je deze :O Zijn inderdaad veel verklaringen op te vinden.
 

DeletedUser

Gast
De evolutietheorie is nog nooit weerlegd, daarom wordt hij nog steeds onderschreven door 99.99% van de wetenschappers.

Je kaart zelf een aantal dingen aan die je rechtstreeks van een creatonistenwebsite heb geplukt, en al die claims zijn allang weerlegd.

https://www.youtube.com/watch?v=BS5vid4GkEY&list=PLAC3481305829426D

En waarom zou jou god dat allemaal doen, om me daarna te vertellen waar ik mijn piemel in stop?
Want daar heeft je vriendje nog wel de meeste problemen mee.


/edit: LOL... ik lees nu net nog je poging over schelpjes in de Himalaya.

PLAATTEKTONIEK!!

en verklaar jij nu maar de kangaroe en de pingwin na de vloed. Zaten die ook op de ark, lolbroek? :)

Je ben echt van de 'god of the gaps': als de wetenschap het (nog) niet weet: aha! zie je wel: goddidit!!
totdat het ondekt en ontkracht wordt: dan is het of niet waar ("bewezen" met jullie pseudowetenschap), of je probeert iets in de bijbel erover te vinden, of je negeert het.

Ik vind het nogal jammer dat jij geen respect hebt voor de mening en overtuiging van een ander.
Ik zou haast gaan denken dat in de toekomst de evolutionisten een 2e IS gaan worden!
Die schelpen, bedoel je dat de bergen omhoog zijn gegaan? Dus jij denkt dat die beesten en schelpen er in het begin nog niet zijn afgerold, of afgekropen? En hoe wil jij verklaren hoe de fossielen zijn ontstaan, met lagen(van zogenaamd miljoenen jaren oud) er boven?
Die kangaroe en pinguin. Bijna iedereen is het erover eens dat de werelddelen één continent vormden. Waarschijnlijk kwamen ze toen op het stukje waar ze nu vooral zitten voor, toen de continenten(plotseling, na catastrofen) uit elkaar dreven. Een andere verklaring, waarin jullie evolutionisten niet geloven, is dat ze op drijvende vegetatie, als eilanden, naar Australie en de polen zijn 'gevaren'.
Ik negeer helemaal niets!!! Ik geef antwoord op jouw vragen, en ik heb deze informatie uit een neutraal boek gehaald, van een schrijver die twijfelt of hij evolutionist wordt of creationist. Uiteindelijk is hij EVOLUTIONIST geworden! Hij liet in dit boek de beide kanten van het evolutionisme én creationisme zien. Ik zeg helemaal niet dat de evolutionisten helemaal geen gelijk hebben! Micro-evolutie bestaat wel degelijk, daar geloven creationisten ook in!

En ik vind het nogal raar, dat jij helemaal geen antwoord geeft om MIJN vragen! Ik denk dat ik de reden weet. Omdat je er geen antwoord op hebt!

En in het vervolg niet zo beledigend bezig zijn. Ik respecteer jouw mening, maar jij de mijne niet! Dan valt er niet te praten met jou!
 

DeletedUser

Gast
En, ik keek net die video, waarom EVOLUTIONISTEN lachen om creationisten. 300 miles in 5 Minutes! Dit klopt niet. De zondvloed(de tijd dat het regende) duurde 40 dagen en 40 nachten. De zondvloed zelf duurde HONDERDVIJFTIG dagen! Jij weet niet hoe sterk water is! En er waren aardbevingen en meteorietinslagen. De continenten passen precies in elkaar! met natuurlijk hier en daar afbrokkeling
 

DeletedUser6887

Gast
Je hebt gedeeltelijk gelijk. De bigbang-theorie is niet hetzelfde als de evolutietheorie. De evolutietheorie is voortgekomen uit de bigbang-theorie. De meeste evolutionisten geloven niet in een schepping. En als ze zouden geloven in een big-bang, en dat alles er toen was, zouden ze geloven in de schepping met een iets ander begin. Maar dat willen ze niet geloven, dus bedachten ze gedeeltelijk de evolutietheorie. En wat jij zei, dat deze theorie nog nooit is weerlegd, is níet waar! Deze is wel degelijk weerlegd, en meerdere malen ook! Ik geef toe, er zitten wat onduidelijke kanten aan het creationisme, maar die zitten er zeker ook aan de evolutietheorie!

Ik geloof in de Big Bang maar niet in een God. Het is niet omdat we nu nog niet weten hoe het ontstaan is, dat we daarom moeten aannemen dat er een God achter zit. De evolutietheorie is nooit weerlegd door de wetenschap. Enkel door creationisten. De evolutietheorie moet je zien als een grote puzzel met 1 miljoen puzzelstukjes.

Er is zoveel bewijs ( puzzelstukjes ) en die stukjes passen allemaal in elkaar. Zodanig zelfs dat je al een puzzel ( evolutietheorie ) hebt van 95%. Er ontbreken enkele puzzelstukken. Nu gaan creationisten zeggen : zie je wel, de puzzel ( evolutietheorie ) is niet compleet dus er is geen puzzel ( evolutietheorie ). Nu is het zo dat er wel degelijk een evolutietheorie ( puzzel ) bestaat. je ziet dat alle puzzelstukjes die je voor de moment hebt, in elkaar passen. Dus het bewijs is er !

Betrouwbaarheid van de Bijbel

Jouw opmerking over foutloosheid van de Bijbel klopt niet helemaal. Er zitten wel degelijk fouten in, maar dat zijn schrijffouten. Adam en Eva: in Genesis 1 wordt zo'n beetje het scheppingsverhaal verteld. En in Genesis 1:27 wordt er gezegd: 'En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hen; man en vrouw schiep hij hen.' Hier wordt gezegd dat de mens geschapen is. Maar... in Genesis 2:7 staat dat de mens geschapen werd. En in vers 21: 'Toen deed God een diepen slaap op Adam vallen(dus Adam slaapt heel diep), en hij sliep; en Hij(God) nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees.' Vers 22: 'En God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.’ Dus jouw opmerking over tegelijk en niet tegelijk klopt niet! Adam is het eerste geschapen, en op dezelfde dag is Eva gemaakt! Als je de oorspronkelijke tekst leest(in het Hebreeuws), dan wordt duidelijk dat er dezelfde dag wordt bedoeld! En de foutloosheid(tegenstellingen), als je het niet goed leest, dan denk je al gauw: Haha, hier heb ik een fout! Maar ga dan maar eerst de Hebreeuwse tekst(evt. met letterlijke vertaling) lezen! Dan kom je er achter dat het wel degelijk klopt!

We weten allemaal hoe het universum tot stand gekomen is. Nu ga ik slechts de eerste verzen van de Bijbel citeren.

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.
En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.
En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.
En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen; en God zag, dat het goed was.
En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.
En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.
En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.
En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!
Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.
En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.


Ik ga eerst even plaatsen hoe volgens wetenschappers het universum ontstaan is :

1. Er was licht ( de oerknal )
2. Er vormde zich sterren ( zonnen )
3. Er vormde zich planeten ( de aarde )
4. Er kwam water
5. Er kwam een hemel (ozonlaag )
6. Er kwam leven

Nu ga ik even plaatsen hoe het volgens de bijbel gegaan is :

1. Er vormde zich een planeet aarde met een hemel
2. Er was licht ( waar dat licht vandaan kwam is mij een raadsel, het werd avond en ochtend maar toch werden sterren, zon en maan pas later gemaakt )
3. Hij creëerde opnieuw een hemel ( laten we aannemen een ozonlaag )
4. Er werd land gecreëerd
5. Hij creëerde Flora
6. Hij creëerde de maan en zonnen
7. Hij creëerde Fauna


Wat klopt er niet aan dit plaatje ?

Vraag 1: De Coelacanthus! Dit is een vis, die volgens de evolutietheorie 70-220 miljoen jaar gelden leefde. En is daarna uitgestorven. Maar ehh... dit visje werd in 1938 en in 1952 levend aangetroffen in de zee bij Madagaskar! Er zijn nu al honderden exemplaren gevangen!

krokodillen, haaien, etc.... Zijn ook prehistorische dieren die miljoenen jaren geleden leefden tijdens de tijd van dinosaurussen. Het visje vond men eerst niet en men ging er van uit dat deze uitgestorven was. Later hebben ze deze ontdekt. Omdat ze deze vis vinden, betekent toch niet dat deze vis miljoenen jaren geleden niet bestond ?

Vraag 2: Deze heb ik al gesteld, maar ik heb het idee dat jij hem ontwijkt! De bomen in de aardlagen. Op heel wat plaatsen in de wereld heeft men versteende bomen ontdekt die dwars door 2 of meer steenkoollagen heen steken, of zelfs op de kop staan! De evolutietheorie beweert dat de steenkoollagen in de loop van duizenden of miljoenen jaren zijn ontstaan. Hoe kan dat? De boom is volledig gaaf, geen verrotting. Maar hij staat er al wel duizenden jaren? Dat kan niet! De lagen moeten kort na elkaar zijn ontstaan! Dit is een van de bewijzen voor de zondvloed! Zo meteen ga ik hier verder op in.

Ik snap niet helemaal wat je hiermee bedoelt maar weet wel dat door vulkaanuitbarstingen, bomen kunnen verstenen. En dat door aardverschuivingen, verschillende lagen dichter of verder van elkaar komen te liggen. Bewijst niks van de zondvloed.

Vraag 3: De bombardeerkever! Dit is een kevertje die als het aangevallen wordt, 2 buisjes in zijn staart op de vijand richt. Er klinkt een piepkleine explosie, en een schot gaat af. Een gloeiendhete, bijtende stof schiet naar buiten, die pijnlijke brandwonden veroorzaakt. Als de vijand NIET geraakt wordt, valt die vloeistof uiteen in een soort rookgordijn, die de aftocht dekt, én prikkelend is.
Als dit systeem geëvolueerd is, dan zou de kever niet alleen het hele gedoe van klieren, spieren, brandstoffen, katalysator, en straalpijpen ontwikkelen, maar moet het ook op het juiste moment werken, en in de juiste hoeveelheid!
Stel, dat de kever de benodigde organen al heeft ontwikkeld, maar nog niet de juiste vloeistoffen. De vijand komt, de kever richt zijn straalpijpjes, maar het schot gaat niet af! Hap, slik weg! Zo gaat dat jaren door!
Maar door een wonder ontwikkelt de kever het vermogen om de brandstoffen te maken. Komt weer een vijand, weer hap, slik, weg! De kever had wel de juiste brandstoffen, maar geen katalysator! Weer jaren voorbij!
Eindelijk... de katalysator is gemaakt. De vijand komt... alles werkt, de juiste hoeveelheid gemengd, het goede moment... Wááám! Een doffe knal, weg kever! De straalpijpjes waren niet groot genoeg! De vloeistof ontploft ín de kever! Weer jaren lang generaties die ontploffen! EN DAN MOETEN WE ER WEL VANUIT GAAN DAT DE DOOIE KEVERS ZICH BLIJVEN VERMENIGVULDIGEN! ANDERS ZOU DE GENERATIE UITSTERVEN!
Hoera! Straalpijpjes groot genoeg, er is een katalysator etc.! Maar dan gebeurt het ergste van alles! Daar komt een aardige vrouwtjeskever aan; het kevertje richt zijn straalpijpjes en schiet... weg vrouwtje... weg kans om een gezin te stichten! Hoe kan dat? Wel, het kevertje moet ook nog een instinct ontwikkelen, waardoor hij op een vijand schiet, en niet op een vriend!

Hier leg jij een proces van evolutie uit met je eigen vb. Wie zegt dat dit zo gegaan is ? Sommige dieren zijn immuun voor hun eigen gif/zuur. Het proces kan op een andere manier gegaan zijn.
.Heel veel volken, indianen-stammen, en de Babyloniërs hebben een zondvloed-verhaal. Ze verschillen wel wat van de Bijbelzondvloed, maar hebben toch veel gemeen!

Heb een vraag voor jou. Als men Amerika pas ontdekt heeft en er lopen daar bij de ontdekking toch hele volkeren met een geschiedenis van enkele honderden en duizenden jaren terwijl er nooit andere mensen de oceaan hebben overstoken ( grote schepen bestonden ervoor nog niet ). Hoe verklaar je dit dan ?

Fossielen kunnen alleen ontstaan als het organisme plotseling wordt bedekt met een laag luchtdicht materiaal, anders zou het organisme vergaan(gedeeltelijk)! Dit kan niet zo zijn volgens de evolutie-theorie! Maar de evolutionisten gebruiken wel de fossielen!

Nooit gehoord van teer, ijs en lava ?

Bij Los Angeles liggen tienduizenden soorten planten en dieren uit verschillende klimaten en tijdperken bij elkaar. Zijn deze allemaal op een natuurlijke wijze gestorven, en toen netjes bij elkaar gaan liggen...?

Continenten hingen vroeger allemaal aan elkaar. Wil wel graag eens een lijst zien van wat zij daar precies allemaal gevonden hebben.

Schelpen en zeedieren zijn zelfs te vinden op de hoogste toppen van de Himalaya! Zijn deze dieren en schelpen naar de top gewandeld en blijven liggen? Dit kan alleen verklaard worden door een zondvloed!

De Himalaya was vroeger vlak en had een oceaan. Toen 2 continenten (India en Azië ) op elkaar botsten, ontstonden er bergen en verdween de oceaan. de fosielen bleven uiteraard liggen.

Waarom moesten de Joodse jongens besneden worden op de achtste dag? Zelfs op de sabbat moest dat(ze mogen dan niet werken). Waarom is dat? Ze hebben het onderzocht, en zijn er achter gekomen. Op de achtste dag is de snelheid van bloedstolling op zijn hoogst. Dat is mooi omdat dit pas is ontdekt in de 19e eeuw! Dit is gelijk een bewijs dat dit is ingegeven door 'iets' wat alles weet!

Het kan dus niet zijn dat dokters toen gezien hebben na enkele honderden of duizenden besnijdenissen, dat het beter gaat op de achtste dag ? mensen toen konden dat nooit opmerken adhv ervaring ?
 

Araluen

Manticore
Als god dan toch zou bestaan is hij nogal een sadist :)

Misschien heeft hij het wel helemaal gehad met de mens, ik in zijn plaats wel, denk ik.

En mensen, als god niet bestaat, wat boeit het eigenlijk dat sommigen toch geloven? In principe moet iedereen toch gewoon kunnen doen wat hij wil als het voor niemand nadelig is?
 

DeletedUser

Gast
Misschien heeft hij het wel helemaal gehad met de mens, ik in zijn plaats wel, denk ik.

En mensen, als god niet bestaat, wat boeit het eigenlijk dat sommigen toch geloven? In principe moet iedereen toch gewoon kunnen doen wat hij wil als het voor niemand nadelig is?
ja je mag het best geloven dat hij bestaat.
Denk alleen dat je dan een IQ van een chimpansee heb..
 

DeletedUser9104

Gast
verkeerd verwoord door mij dan wss.
Iedereen mag vinden en geloven wat hij of zij wil.
Ik vind het alleen allemaal onzin, en vooral de islam.

Ik vraag me af hoe je kunt zeggen dat de islam anders is dan een ander geloof? Omdat de islam ook extremisten heeft? Die heb je bij andere geloven ook, maar daar hoor je vrij weinig van.

Maar om echt terug te gaan naar de basis van deze discussie. Ik geloof niet specifiek dat god bestaat, maar misschien wel zoiets. Ik wil en kan niet geloven dat wij de enige intelligentie zijn hier op aarde en daarbuiten
 
Bovenaan